Wednesday, 14 April 2010

Cychwyn Newydd

Wnes i ddechrau dysgu Cymraeg eto am Nadolig. Does gen i ddim syniad da pam wnes i stopio yn ôl. Dw i'n mwynhau iawn dysgu Cymraeg - ond, achos dw i'n prysur iawn llawer o'r amser, mae'n galed cyfio efo rhywbeth.

Prysur da, wrth gwrs.

Wnes i glwyed am y cwrs 'Say Something in Welsh' trwy lwc a dw i wedi ffeindio mae'n syml i ddefnyddio.

http://saysomethinginwelsh.com

Bydda i'n trio ysgrifennu yma bob dydd. Dw i'n siwr fydd o ddim yn diddorol iawn, ond rhaid i mi ymarfer rhywle.

Heddiw wnes i orffen 'Under The Dome', llyfr newydd o Stephen King. Dw i ddim wedi darllen dim Stephen King ers roeddwn i'n ifanc. Dw i newydd isio rhywbeth syml i fwynhau. Wedi darllen 'Don Quixote', doeddwn i ddim isio unpeth anodd.

Mae'n Stephen King nodweddiadol: cyffrous ond tipyn arwynebol.

Dw i'n darllen 'Bleak House' rwan. Mae'n edrych fel yr llyfr mwyaf yn yr byd. Drwy drugaredd, dw i'n caru Dickens. Felly, dw i ddim yn disgwyl gorffen fo tan Nadolig.

Wela ni.

Wedyn, wnes i ysgriffenu dau blogiau o'r BBC: am Recordiau Cob yn Fangor a wnes i adolygu We Are Animals pan wnaethon nhw'n chwarae Telfords wythnos diwetha.

Beth bynnag, dw i'n wedi blino fawr iawn rwan! A rhaid i mi darllen llawer o Dickens ar ôl dw i'n mynd i gysgu.

Bydda i'n dychwelyd yfory. Efallai. ;)

1 comment:

Nwdls said...

Croeso nôl :)

Edrych ymlaen i ddarllen dy flog.