Wednesday, 14 April 2010

Cychwyn Newydd

Wnes i ddechrau dysgu Cymraeg eto am Nadolig. Does gen i ddim syniad da pam wnes i stopio yn ôl. Dw i'n mwynhau iawn dysgu Cymraeg - ond, achos dw i'n prysur iawn llawer o'r amser, mae'n galed cyfio efo rhywbeth.

Prysur da, wrth gwrs.

Wnes i glwyed am y cwrs 'Say Something in Welsh' trwy lwc a dw i wedi ffeindio mae'n syml i ddefnyddio.

http://saysomethinginwelsh.com

Bydda i'n trio ysgrifennu yma bob dydd. Dw i'n siwr fydd o ddim yn diddorol iawn, ond rhaid i mi ymarfer rhywle.

Heddiw wnes i orffen 'Under The Dome', llyfr newydd o Stephen King. Dw i ddim wedi darllen dim Stephen King ers roeddwn i'n ifanc. Dw i newydd isio rhywbeth syml i fwynhau. Wedi darllen 'Don Quixote', doeddwn i ddim isio unpeth anodd.

Mae'n Stephen King nodweddiadol: cyffrous ond tipyn arwynebol.

Dw i'n darllen 'Bleak House' rwan. Mae'n edrych fel yr llyfr mwyaf yn yr byd. Drwy drugaredd, dw i'n caru Dickens. Felly, dw i ddim yn disgwyl gorffen fo tan Nadolig.

Wela ni.

Wedyn, wnes i ysgriffenu dau blogiau o'r BBC: am Recordiau Cob yn Fangor a wnes i adolygu We Are Animals pan wnaethon nhw'n chwarae Telfords wythnos diwetha.

Beth bynnag, dw i'n wedi blino fawr iawn rwan! A rhaid i mi darllen llawer o Dickens ar ôl dw i'n mynd i gysgu.

Bydda i'n dychwelyd yfory. Efallai. ;)

Monday, 5 November 2007

Mae'n Ddrwg Gen I Mod I'n Hwyr

Dw i'n cael llawer o hobiau. Yn anfoddus, weithiau dw i'n stopio o flaen dw i'n dyfod da.

Ond efo'r Gymraeg dw i ddim yn eisiau stopio achos mae gwers yn anodd.

Dw i eisiau siarad efo pawb heb darllen y geiriadur troe'r amser!

Dw i ddim yn gallu dweud be' dw i eisiau. Mae o'n arteithio. [Diolch yn fawr i'r geiriadur, un waith eto!]/

Heddiw, wnes i fynd i ty ffrindiau efo'r teulu. Wnaethon ni fynd yna gweld y tân gwyllt.

Wnaethon ni'n cael hwyl.

Ond wnaeth Ava ddim yn mwynhau y tân gwyllt achos, "Mae nhw'n swnllyd, Daddy!"

hwyl am y tro!

Saturday, 27 October 2007

Beth ydy 'DJ'ing' yn Gymraeg?

Wnes i DJ mewn Telfords neithwr.

Wnaeth Spencer McGarry Season chwarae yna ac roedden ni'n bod fendigedig.

Er hynny, roeddwn i'n bod ofnadwy. Dw i ddim yn gallu egluro pam!

Bore hwn, dw i'n wedi blino iawn. Dw i'n cael pen mawr hefyd.

Ow!

Pen mawr ydy "hangover" yn Gymraeg? Digrif iawn!

Thursday, 25 October 2007

Mae Lerpwl Yn Ofnadwy! [Pêl Droed!]

Wnaeth Lerpwl golli neithwr.

Wnaethon nhw'n chwarae yn erbyn Besiktas o Twrci. Dw i'n ennyll yn erbyn Besiktas ar ben fy hun!

Dw i ddim yn dallt pam mae Steven Gerrard yn chwarae drwg. Dw i'n gobeithio mae Alonso chwarae ar Dydd Sul.

Mae o'n gallu pasio y pêl.

Y bore, wnes i fynd i fy dosbarth Gymraeg. Wnaethon ni ddysgu yr amser gorffenol un waith eto ac y geiriau: annifyr, llysenw [nickname], rhaeadr [waterfall], wlân [wool], gwych [fine - diolch Huw!] ac ogofau [caves].

Hefyd, wnes i ddysgu "throwing leaves" yn Gymraeg ydy "taflu deil" ac dim "egrydio dallenau"!

Wnaethon Jeremy ac fi fynd i Techniquest@NEWI. wnaethon ni recordio y rhaglen newydd, "The Science Cafe".

Wnaethon ni gael hwyl. Hwyl fach!

Yfory heno bydda i chwarae recordiau mewn Telfords Warehouse yn Nghaer. Os wyt ti'n cael dim gwneud, dewch yma!

Be' ydy'r y berf 'to DJ' yn Gymraeg?

Edrych mlaen!

Wednesday, 24 October 2007

Croeso!

Croeso!

Adam Walton dw i.

Wnes i ddysgu Cymraeg yn fy ysgol hên ond wnes i araf pryd wnes i ethol Ffrangeg [instead].

Beth ydy 'instead' yn Gymraeg?

Beth bynnag, heb dydd dw i ysgriffenu rhywbeth yma. Pryd dw i'n medru syt siarad yn y dyfodol, mae blog yn gwella!

Mae'n ddrwg gen i! Dw i'n siarad shit achos dw i ddim yn medru syt ysgriffenu geiriau da.

Eto!

Dw i eisau siarad Cymraeg achos dw i eisau dallt yr caneuon Gymraeg. Achos dw i eisau bod cwrtais hefyd.

Dw i'n gwella yn dawel fach!

Heddiw, wnes i fynd i'r parc efo Ava. Wnaethon ni ergydio dalennau. Wnaethon ni gael hwyl.

Yfory, dw i'n cael fy dosbarth Gymraeg. Dw i'n gobeithio dysgu rhywbeth diddorol.

Dw i eisiau rhywun dw i'n gallu siarad Cymraeg efo. E-bost fi, os gwelwch yn dda!

Nos da!