Monday, 5 November 2007

Mae'n Ddrwg Gen I Mod I'n Hwyr

Dw i'n cael llawer o hobiau. Yn anfoddus, weithiau dw i'n stopio o flaen dw i'n dyfod da.

Ond efo'r Gymraeg dw i ddim yn eisiau stopio achos mae gwers yn anodd.

Dw i eisiau siarad efo pawb heb darllen y geiriadur troe'r amser!

Dw i ddim yn gallu dweud be' dw i eisiau. Mae o'n arteithio. [Diolch yn fawr i'r geiriadur, un waith eto!]/

Heddiw, wnes i fynd i ty ffrindiau efo'r teulu. Wnaethon ni fynd yna gweld y tân gwyllt.

Wnaethon ni'n cael hwyl.

Ond wnaeth Ava ddim yn mwynhau y tân gwyllt achos, "Mae nhw'n swnllyd, Daddy!"

hwyl am y tro!

1 comment:

Griff said...

Swnio fel bod ti wedi cael wythnos da...mae dy Gymraeg yn wella, a bydd o'n wellhau trwy siarad a ddefnyddio dy Gymraeg yn amal. (Jysd un nodyn pellach - I have got - Mae gen i. Dwi'n cael - I'm having.)

Roeddwn i yn dysgwyr i'r iaith Gymraeg 7 mlynedd yn ol. Mae o'n anodd iawn i ddysgu ar y cychwyn, ond dal ati! (keep going!)

Ben