Wednesday, 24 October 2007

Croeso!

Croeso!

Adam Walton dw i.

Wnes i ddysgu Cymraeg yn fy ysgol hên ond wnes i araf pryd wnes i ethol Ffrangeg [instead].

Beth ydy 'instead' yn Gymraeg?

Beth bynnag, heb dydd dw i ysgriffenu rhywbeth yma. Pryd dw i'n medru syt siarad yn y dyfodol, mae blog yn gwella!

Mae'n ddrwg gen i! Dw i'n siarad shit achos dw i ddim yn medru syt ysgriffenu geiriau da.

Eto!

Dw i eisau siarad Cymraeg achos dw i eisau dallt yr caneuon Gymraeg. Achos dw i eisau bod cwrtais hefyd.

Dw i'n gwella yn dawel fach!

Heddiw, wnes i fynd i'r parc efo Ava. Wnaethon ni ergydio dalennau. Wnaethon ni gael hwyl.

Yfory, dw i'n cael fy dosbarth Gymraeg. Dw i'n gobeithio dysgu rhywbeth diddorol.

Dw i eisiau rhywun dw i'n gallu siarad Cymraeg efo. E-bost fi, os gwelwch yn dda!

Nos da!

3 comments:

Nwdls said...

S'mai Adam

Da iawn gweld dy fod yn dysgu Cymraeg. Ai ti yw Adam Walton oddi ar y radio? Os felly, dwi'n gwrando ar dy sioe yn aml (achos fod rhai o'r rhaglenni ar C2 yn crap!).

Mae dy Gymraeg yn dda iawn - dal ati.

Mae yna lawer o ddysgwyr Cymraeg yn blogio. Fe dria i gael rhai i ymweld a dy flog.

Hwyl!

Rhodri

[Instead = yn lle]

waltonic said...

Ydw, dw i'n gweithio efo'r BBC. Dw i eisiau dysgu Gymraeg achos dw i eisiau deall yr geiriau am y S.R.G.

Dw i'n chwarae llawer caneuon efo'r geiriau drwg ar y radio.

Diolch unwaith eto!

Dw i ddim yn deall 'fe dria i gael rhai i ymweld a dy flog'... sori, Rhodri... wyt ti'n amyneddgar? :0)

Nwdls said...

Hehe! Rhaid bod yn ofalus (careful) gyda rhai caneuon - yn arbennig (especially) rhai Sleifar.

Mi wna i drio (I'll try) bod yn amyneddgar!

Mae'r SRG wedi dechrau llawer o bobol i ddysgu Cymraeg - pobl fel Suw Charman (http://chocolateandvodka.com/) a Louise (http://welshbandsweekly.com/)